Diensten

Beleidsvorming
Bij het opstellen van nieuw beleid werk ik mee met de organisatie. Als penvoerder of als kritisch meedenker en organisator van bijeenkomsten. Ik richt mij op beleid dat:
Rosetta beleidsvorming, beleidsmonitoring, beleidsevaluatie, beleidscapaciteit

  • uitvoerbaar is;
  • niet teveel administratieve lasten met zich meebrengt;
  • het gestelde doel bereikt (effectief is);
  • op een zo eenvoudige en goedkope manier tot stand komt (efficiency).

Beleidsmonitoring
Daarnaast is het van belang om bij het introduceren van nieuw beleid meteen na te denken over de monitoring ervan. Bij de start is dan duidelijk op welke wijze de organisatie gaat meten of het beleid succesvol is.

Beleidsevaluatie
U bent volop bezig met het uitvoeren van beleid, maar is het nog wel effectief en efficiënt? Via een onderzoeksaanpak op maat evalueren we het beleid en doen we gerichte en praktische aanbevelingen voor verbetering. Ik doe dit niet van achter het bureau, maar in samenspraak met alle betrokkenen.

Opvangen van een tijdelijk tekort aan beleidscapaciteit
Ik kan ook uitkomst bieden in situaties waar de eigen capaciteit tekort schiet. Denk aan pieken in het werk of tijdelijke afwezigheid van vaste krachten.