Profiel

Omgevings- en belevingsdeskundige  
Als omgevingskundige en cultuurdeskundige heb ik veel ervaring opgedaan met omgevingsvraagstukken. Ik heb de studies bestuurskunde en cultuurbeleid afgerond. Daarna heb ik als omgevingsadviseur advies omgevingsbeleid en erfgoed jarenlang gewerkt bij diverse gemeenten, adviesbureaus en Rijkswaterstaat. Mijn kracht ligt in het zoeken van oplossingen op het snijvlak van beleidsvorming en beleidsuitvoering. Ik heb als aanpak een gezonde combinatie van een beschouwende blik en een sterke focus op werkbare oplossingen. Altijd staat uw omgevingsvraag en uw beleving centraal.