Stenen en verhalen: mijn steen van Rosetta

IMG_0519

Bijna drie jaar geleden besloot ik om te beginnen als zelfstandig beleidsadviseur in omgevingszaken en erfgoedverhalen. Mijn passie voor het verleden en het heden van plaatsen, mensen en hun samenleving zijn daarbij de drijvende kracht. Ik voel dat het nu tijd is voor een moment van reflectie om weer fris verder te kunnen gaan. En wat is een betere manier voor een symbolische doorstart dan de betekenis toe te lichten van mijn bedrijfsnaam: Rosetta.

Het begon allemaal toen ik een museum bezocht en ik een foto maakte van een oude steen. In de schaduw kun je mij een soort selfie zien maken. Voor mij heeft deze foto dezelfde sfeer als de eerste foto. Een stevig, verweerd materiaal met een mooie kleurstelling en stemmingsuitdrukking met bovendien een spannend verhaal. Allemaal dingen die ik bewonder en die mij inspireren.

Ik kan me voorstellen dat de Rosetta steen voor de meeste mensen die niet historisch zijn opgeleid er uit ziet als een vreemd stuk oude steen. Maar het is veel meer dan dat. Het was de sleutel tot de ontcijfering van een oud schrift, de schrijftaal van de oude Egyptenaren. Net als Google Translate vertaalt het dezelfde tekst vanuit jouw taal naar een vreemde taal. In dit geval Oud Grieks en Egyptisch.

De nakomeling van een Griekse generaal, Ptolemaeus, die intensief samenwerkte met Alexander de Grote, regeerde Eypte met harde hand rond 197 voor Christus. Hij had te maken met opstandelingen die zijn stad Thebe innamen. Uiteindelijk bleek het idealisme van de rebellen niet opgewassen tegen zijn superieure krijgsmacht. De leiders werden naar Memphis gebracht. Daar werden ze tijdens kroningsfestiviteiten op palen gespiest. Deze gebeurtenis werd vereeuwigd op een grote koninklijke herdenkingstafel. Je raadt het al, dat was de steen die we tegenwoordig kennen als de steen van Rosetta.

Voor eeuwen was steen verborgen in de woestijn. Als bijvangst bij de Egyptische veldtocht van Napoleon en als onderdeel van de romantische nostalgie naar de oudheid werd de steen naar Frankrijk gebracht en vertaald. Een van de vonken die een ware Egypte-hype op gang bracht in Europa. Op die manier kwam de wereld van visies en beleid perfect samen met de actuele dagelijkse gang van zaken. Dat sluit mooi aan op mijn bedrijfsslogan ‘beleid ontmoet de praktijk voor uw omgeving en beleving’.

De steen van Rosetta is uiteindelijk in het British museum terecht gekomen zodat iedereen hem kan bewonderen. Vanzelfsprekend zonder mijn schaduw, maar met de schaduw van zijn eigen rijke verleden. Een verleden van een samenleving en een steen die, dankzij mijn foto en mijn persoonlijke verhalen die ik daaraan verbind, een onderdeel is geworden van mijn eigen verleden. En een meer expliciet verband is te vinden in de naam Rosetta. Mijn naam is er in verborgen: RO(el) S(labbers). Je kunt alles terugvinden op mijn nieuwe visitekaartje dat ik vanaf januari 2015 zal uitdelen.

Roel Slabbers, Rosetta Beleidsadvies

Stones and stories: the Rosetta stone

Almost three years ago I decided to start as an independent consultant in matters of stones and stories. My passion for the past and the present of cities, men and their society are the driving force. A journey which feels like just begon. But I feel it is time for a little moment of refreshment. And make a kind of a restart. What better way to start than to write down the meaning of my company name: Rosetta.

It all began when I visited a museum and made a picture of a robust ancient slab of stone. In the shadow you see me making a kind of selfie. To me this picture has the same atmosphere as the first known photograph. A robust old material with nice color and mood expression with an enthralling story behind it. All things I admire and get me going.

Well, for most people not skilled in matters of the past, the Rosetta Stone may look like a weird old piece of stone. But it’s far more. It was the key to the discovery of an ancient alphabet, the alphabet of the Egypt from old. Like Google Translate it tells the same story in a known and unknown language (Greek and Egypt).

The offspring of a Greek general, Ptolemy, coming from Alexander the Great’s innercircle, ruled Egypt with an iron fist in 197 B.C. He had to deal with rebels who took over the city Thebe. In the end, the insurgents’ idealism proved no match for his superior forces. The ringleaders were brought to Memphis, there to be impaled as a part of coronation festivities. This occassion was duly commemorated in a great royal decree. This decree, you guessed already, survives to this day as the Rosetta Stone.

And for centuries the stone was hidden under the dust of the desert. As a mere sideshow of the Napoleontic ‘piramid-campaign’ and driven by the grand idea of ancient Egypt it was taken to France to be deciphered. A sparkle to ignite an Egyptomania in Europe. In that way the abstract world of ideas made a perfect fusion with the realities of the real practical world of today. That’s just like my slogan ‘policy meets practice for your environment and own experience’.

Finally the Rosetta Stone ended up in the British museum, where everbody can admire it. That is, of course, without my shadow but with the shadow of its own rich past. A past of society and stone which became, thanks to my picture and personal stories attached to it, a bit of my own past. And more explicitly in the name ROSETTA you find my own name RO(el) S(labbers). You can find and experience it all on my brandnew visitcard, coming out soon in january 2015.

Greetz,

Roel Slabbers, Rosetta Policyconsulting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>